Szkolenia i wydarzenia

Umowy pośrednictwa – zasady prawidłowo sporządzonej umowy – praktyczne warsztaty

 • 03.07.2019 - godz. 10:00 - 16:30

 • Warszawa, Podamy wkrótce

Adresaci

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Dostępne miejsca

6

370.00 zł
470.00 zł

Umowy pośrednictwa – zasady prawidłowo sporządzonej umowy – praktyczne warsztaty.

 

Program szkolenia:

 1. Treść umowy pośrednictwa.
  1. Essentialia negotii umowy pośrednictwa.
  2. Charakter umowy pośrednictwa
  3. Strony umowy. Sposoby reprezentacji.
  4. Zawieranie umów pośrednictwa przez pełnomocników – zapisy umowne.
  5. Ruchome zapisy umowne, modyfikacja warunków umowy.
 2. Współpraca z  konsumentami.
  1. Zawieranie umów w siedzibie przedsiębiorcy.
   1. obowiązki przedsiębiorcy
   2. prawa konsumenta
  2. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorcy wobec nowych reguł ochrony konsumentów.
   1. obowiązki przedsiębiorcy
   2. prawa konsumenta
  3. Możliwość dochodzenia wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy.
 3. Klauzule abuzywne  - przykłady niedozwolonych postanowień umownych.
 4. Klauzule umowne dotyczące kształtowania wynagrodzenia.
  1. Wynagrodzenie przy umowach przedwstępnych.
  2. Zapisy umowne umożliwiające szybką windykacje należności.
  3. Sposoby zabezpieczenia roszczeń z umowy pośrednictwa, w tym o zapłatę wynagrodzenia.
   1. Kary umowne.
   2. Weksle.
   3. Inne np. klauzula biskości.
 5. Typy umów pośrednictwa - umowy otwarte i umowy z klauzulą wyłączności.
  1. Właściwe redagowanie zastrzeżenia wyłączności.
  2. Wypowiedzenie umowy na wyłączność a wypowiedzenie umów otwartych.
  3. Płatność wynagrodzenia z tytułu poniesionych kosztów reklamy.
 6. Przedawnienie roszczeń z umowy pośrednictwa.
 7. Część praktyczna – warsztaty:
  1. Redagowanie przykładowych klauzul umownych.
  2. Wprowadzanie zmian do dotychczasowych wzorców umownych.

Prowadzący

Elżbieta Liberda

Elżbieta Liberda – właściciel Kancelarii Radcy Prawnego oraz Biura Nieruchomości Lex Perfecta. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Międzynarodowych Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Postgraduate Management Studies) organizowanych przez University of Illinois (USA) i Politechnikę Lubelską. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Leona Koźmińskiego – prawo podatkowe. W życiu zawodowym łączy wiedzę, pasję i doświadczenie. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości w tym w szczególności w sprawach takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, umowy najmu, regulacja stanów prawnych nieruchomości, postępowania o opróżnienie lokalu, sprawy czynszowe, spółdzielcze, lokalowe, bieżące doradztwo w procesach budowlanych. Negocjuje i sporządza kontrakty handlowe dotyczące korzystania z nieruchomości, opracowuje i weryfikuje umowy deweloperskie, udziela merytorycznego wsparcia w procesach sprzedaży i najmu. Prowadzi obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, developerów. Skutecznie reprezentuje podmioty gospodarcze oraz klientów indywidualnych w sprawach sądowych i administracyjnych. Poza działalnością stricte prawniczą pełni funkcję Vice Prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie oraz jest ekspertem prawnym Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Laureatka konkurs Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra. Wykładowca i prelegent szkoleń oraz konferencji prawniczych. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa. Prowadzi bloga – Elżbieta Liberda – o prawie i nieruchomościach – www.elzbietaliberda.pl.