Szkolenia i wydarzenia

AKADEMIA NAJMU - czyli najem w praktyce

  • 17.06.2019 - godz. 10:00 - 17:00

  • Millenium Plaza (Plac Zawiszy), Al. Jerozolimskie 123A , Warszawa

Adresaci

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Osoby zainteresowane tematyką.

Dostępne miejsca

1

390.00 zł
(niedostępny)
470.00 zł
(niedostępny)

BRAK MIEJSC

Zapraszamy na praktyczne szkolenie AKADEMIA NAJMU  czyli najem w praktyce

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawy prawne dotyczące zawierania umów najmu.

II. Konstrukcja umowy najmu.

1.Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji.

2.Forma zawarcia umowy najmu (pisemna / ustna), załączniki jako integralna część umowy najmu.

3. Czas trwania umowy najmu.

4. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.

5. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.

6. Przekazanie przedmiotu najmu.

7. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

III. Najem lokali mieszkalnych

1. Umowy najmu, ochrona praw lokatorów, czynsze, eksmisje.

2. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.

3. Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic.

4. Rozwiązanie umowy najmu

IV. Pośrednictwo w najmie nieruchomości i zarządzanie najmem

1. Odpowiedzialność pośredników z tytułu pośredniczenia w najmie nieruchomości.

2. Zarządzanie najmem w działalności pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

Orzecznictwo Sądów.

3. Pośrednictwo w najmie nieruchomości na rzecz cudzoziemców.

4.Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców, wybór prawa właściwego, windykacja należności czynszowych w praktyce.

V. Najem okazjonalny

1.Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.

2.Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia  w umowie najmu okazjonalnego.

3.Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.

3.Przesłanki eksmisji Najemcy.

4.Opodatkowanie najmu okazjonalnego.

5. Koszty związane z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

VI. Najem instytucjonalny

1. Kto może być wynajmującym?

2. Czas trwania umów najmu;

3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę - konieczny element umowy najmu;

4. Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu;

5. Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego - czy zawsze?

6. Tryb wykonywania eksmisji.

VII. Prawo podatkowe a najem?

XII. Najem w praktyce

1. Sporządzanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

2. Powództwa o opróżnienie lokalu,

3. Windykacja należności czynszowych, pozwy o zapłatę.

Prowadzący

Elżbieta Liberda

Elżbieta Liberda- Radca prawny specjalizujący się w prawie nieruchomości. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego oraz Biura Nieruchomości Lex Perfecta. Wykładowca i prelegent największych wydarzeń branży nieruchomości. Od kilkunastu lat obsługuje transakcje sprzedaży i najmu nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. Świadczy profesjonalne doradztwo prawno-inwestycyjne z pełnym due diligence nieruchomości, optymalizacją ryzyk i maksymalizacją zysków. Amatorka nieszablonowych rozwiązań. Kreuje dochody z nieruchomości poprzez umiejętne regulowanie stanów prawnych, znoszenie współwłasności, porządkowanie spraw lokatorskich. Udziela bieżącego wsparcia prawnego największym graczom w sektorze rynku najmu. Przy jej wsparciu prawnym powstało wiele lukratywnych biznesów. Na sali rozpraw czuje się jak ryba w wodzie. Jej niepokorna natura, cięta riposta i jak o u sportowca (zawodowo uprawia jeździectwo)- wola walki i wygranej za wszelką cenę pozwala na liczne sukcesy w sporach sądowych oraz negocjacjach. Cytowana przez takie media jak Rzeczpospolita, Gazeta Prawna. Laureatka konkursu Gazety Prawnej Rising Stars- Prawnicy Liderzy Jutra. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa. Prowadzi bloga-Elżbieta Liberda- o prawie i nieruchomościach- www.elzbietaliberda.pl