Szkolenia i wydarzenia

Manager mistrzem motywacji

 • 20.10.2021 - godz. 09:00 - 17:00

 • Biuro WSPON, ul. Nowogrodzka 19/3

Dostępne miejsca

7

450.00 zł
570.00 zł
690.00 zł

Zostań mistrzem motywacji i realizacji celów – dowiedz się, jak pracować z ludźmi, aby realizowali ambitne cele biznesowe. Szkolenie pod hasłem: “Manager mistrzem motywacji” poprowadzi Wojciech Woźniczka, doświadczony trener sprzedaży i biznesowy coach.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • nauczysz się technik automotywacji i będziesz potrafił wykorzystywać je w codziennej pracy,

 • zdobędziesz umiejętności wyznaczania celów pracownikom na różnym etapie rozwoju,

 • zdobędziesz umiejętności, które wykorzystasz do utrzymania wysokiego poziomu motywacji w swoim zespole,

 • nauczysz się pracować z przekonaniami, ograniczającymi Twoich pracowników,

 • przećwiczysz prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami.


 

Temat szkolenia 

Mistrz realizacji celów – czyli jak pracować z ludźmi, aby realizowali ambitne cele biznesowe”

 

Rodzaj szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Wykorzystamy elementy dyskusji moderowanej, mini wykłady trenerskie i ćwiczenia.

 

Cel szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi teoriami motywacji pracowników

 • Wypracowanie narzędzi ułatwiających pracę z pracownikiem w zakresie realizacji jego celów biznesowych

 • Poznanie narzędzi wspierających wyznaczanie celów i planowanie działań na drodze do celu

 • Praca nad utrzymaniem motywacji pracownika na drodze do celu

 • Wypracowanie narzędzi, wykorzystywanych do pracy z obawami i przekonaniami, ograniczającymi pracowników

 • Poznanie modeli udzielania informacji zwrotnej pracownikom w trakcie ich pracy nad realizacją celu

 • Trening trudnych rozmów z pracownikami


 

Program szkolenia dla Menedżerów - Zawartość merytoryczna

 

Moduł I: Motywacja

 • Czym jest motywacja, czyli wybrane teorie motywowania pracowników

 • Motywowanie zespołu a motywowanie członka zespołu

 • Źródła motywacji

 • Motywowanie przez cele

 

Moduł II: Praca nad celem z pracownikiem

 • Wyodrębnianie celów biznesowych do pracy z pracownikiem, w oparciu o jego aktualny poziom kompetencji i doświadczenia

 • Dookreślanie celów w oparciu o kryteria dobrze określonego celu POWER

 • Praca z celem

 

Moduł III:  Planowanie działań na drodze do celu

 • Techniki planowania dojścia do celu

 • Narzędzia, służące planowaniu w oparciu o zwiększanie motywacji

 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas drogi pracownika do celu

 • Praca z przekonaniami, ograniczającymi i obawami pracowników

 • Udzielanie informacji zwrotnej

 • Wyznaczanie zadań i późniejsze ich egzekwowanie

 

Moduł IV: Trening praktycznego prowadzenia rozmów

 • Trening gorących krzeseł, w którym menedżerowie będą mieli okazję pracować na realnych sytuacjach, związanych z ich codzienną pracą