Szkolenia i wydarzenia

22 KONGRES PFRN - WSPON TECHNOLOGIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

  • 26.10.2018 - godz. 08:45 - 23:00

  • Warszawa, Hotel Intercontinental

Adresaci

  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
  • zarządcy nieruchomości
  • rzeczoznawcy majątkowi

Dostępne miejsca

3

358.00 zł
(niedostępny)
449.00 zł
(niedostępny)
408.00 zł
(niedostępny)
499.00 zł
(niedostępny)
418.00 zł
(niedostępny)
499.00 zł
(niedostępny)
468.00 zł
(niedostępny)
549.00 zł
(niedostępny)
448.00 zł
(niedostępny)
529.00 zł
(niedostępny)
518.00 zł
(niedostępny)
599.00 zł
(niedostępny)
498.00 zł
(niedostępny)
579.00 zł
(niedostępny)
578.00 zł
(niedostępny)
659.00 zł
(niedostępny)

BRAK MIEJSC

 

W tym roku po raz kolejny Warszawskie Stowarzyszenia jest współorganizatorem jednego z największych wydarzeń branżowych. Już 26 października zapraszamy Państwa na 22 Kongres PFRN do Hotelu Intercontinental w Warszawie. 

Od ponad dwudziestu już lat, rokrocznie profesjonaliści i pasjonaci rynku nieruchomości dyskutują i wymieniają się doświadczeniami podczas tego największego wydarzenia w branży. Kongres PFRN to najważniejszy głos środowiska. Podejmowane podczas spotkania tematy to najbardziej aktualne i palące zagadnienia dotyczące branży, czego potwierdzeniem może być wysoka frekwencja. Co roku Kongres gromadzi ok. 200/300 osób, reprezentantów: biur nieruchomości, zarządców nieruchomości, banków, pośredników finansowych oraz firm ubezpieczeniowych. W dyskusji uczestniczą wybitni specjaliści, autorytety naukowe oraz przedstawiciele kluczowych mediów branżowych. Patronat honorowy nad Kongresem sprawują m.in. Ministerstwo Gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej oraz władze lokalne. Wydarzenie jest również szeroko komentowane w mediach.

Temat:

TECHNOLOGIE W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI

Hotel Intercontinental, II piętro, ul. Emilii Plater, Warszawa

 

Program Kongresu - 26.10.2018 r.

08:45 – 09:30     Rejestracja Uczestników i powitanie gości i otwarcie kongresu.

09:30 – 12:50    Prezentacje merytoryczne, w tym panel dyskusyjny i wykład naukowy.

12:50 – 13:15    Rozdanie Złotych Odznak oraz nagród i wyróżnień PFRN.

13:15 – 14:15     Lunch.

14:15 – 16:00     Prezentacje merytoryczne

16.00 - 16.15      Zakończenie kongresu


Od 19:00        IMPREZA WIECZORNA

 

Zapraszamy na stronę Kongresu: www.kongrespfrn.pl