Szkolenia i wydarzenia

Akademia gruntów: System planowania przestrzennego w Polsce

  • 30.11.2020 - godz. 10:00 - 16:00

  • on-line, ClickMeeting

Dostępne miejsca

11

492.00 zł
(niedostępny)
552.00 zł
(niedostępny)
612.00 zł
(niedostępny)

BRAK MIEJSC

Chcesz się dowiedzieć, jaki wpływ na rynek nieruchomości ma dokumentacja planistyczna?

Zapisz się na szkolenie z doświadczonym urbanistą!

 

Ruszamy z cyklem szkoleń pod hasłem “Akademia gruntów”. Pierwsze spotkanie z tej serii poświęcone będzie tematowi Systemu planowania przestrzennego w Polsce.

 

Plan szkolenia:

  1. System planowania przestrzennego w Polsce.

  2. Leksykon pojęć – słownictwo stosowane w planowaniu przestrzennym.

  3. Procedura sporządzania i zawartość Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

  4. Procedura sporządzania i zawartość Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  5. Tryby specjalne planowania: decyzje o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, specustawy

Prowadzący

Grzegorz Chojnacki

Architekt, urbanista, wykładowca, rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów, autor kilkuset opracowań planistycznych dla samorządów, podmiotów komercyjnych i osób prywatnych. Od 2000 r. prowadzi z powodzeniem własną pracownię urbanistyczną. Jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów oraz gminnych komisji urbanistyczno-architektonicznych, w tym m.in. Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m. st. Warszawy.